Must see

by casaotto on / Fără categorie

Cetatea Medievală/Medieval Fortress

RO: Sighișoara, oraș monument protejat de UNESCO din anul 1999, inclus pe lista patrimoniului mondial se mândrește cu o cetate medievală locuită și în prezent. Pentru prima dată în anul 1280 a fost ridicată aici o cetate. În secolul al XIV-lea sub cetate s-au stabilit mestesugari organizati în bresle puternice, care au ridicat în jurul cetății un zid de apărare din piatră, lung de 930 metri și înalt de 4 metri.

În secolul al XV lea, zidul a fost supraînalțat cu 3-4 metri, iar în următorii 200 de ani, înălțimea zidului pe alocuri atingea și 15 metri. Au fost ridicate 14 turnuri, care poartă numele breslelor care le-au ridicat.

9 turnuri se văd și astăzi, Turnul cu ceas, cel al tăbăcarilor, al croitorilor, al fierarilor, al cojocarilor, al cizmarilor, al măcelarilor, al frânghierilor și al cositorarilor. Numai există turnul țesătorilor, lăcătușilor, al dogarilor și al bărbierilor.

EN: Segesvar is a UNESCO protected town and from 1999 it is a part of the wold-treasure. It has a medieval castle what is inhabited today as well. On the settlement’s hill there was built a castle in 1280 for the first time. In the XVI.th century under the castle there established masters concentrated in well organized crafts. Thanks to their good financier status soon they’d built a 930 m long and 4 meter height stone wall around the castle.

In the XV.th century the height of the wall arrised with another 3-4 meter and during the following 200 years the height of the wall somewhere attained 15 meter. They’ve built 14 watch-towers as well what were named after the crafts that backed up there building.

9 towers of the 14 still exist: the clock-towers, the tanner’s, the thailor’s, the smith’s, the furrier’s, the boot-maker’s, the butcher’s, the Rope-maker’s, and the tin-tower. Unfortunately today doesn’t exist the barber’s, the fitter’s, weaver’s and the cooper’s tower.

Turnul cu ceas/Clock Tower

RO : Turnul cu ceas, cel mai mare turn al Sighișoarei, cu cei 64 m ai săi datează din secolul XIV. Zidurile sale groase de 2,3 m au oferit siguranța necesară depozitelor de muniții, arhivei și trezoreriei orașului. Intrarea în cetate prin Turnul cu ceas era bine fortificată și aparată de trei porți.

EN : Clock Tower, the highest tower of Sighisoara , with 64 m of its dates from the fourteenth century . Its walls 2.3 m thick gave ammunition necessary security deposits , archives and the city treasury . Entering the city through the Clock Tower was well fortified and defended by three gates.

Biserica din deal/Hilly Church

RO : Deținătoarea Marelui Premiu Europa Nostra, acordat pentru restaurarea și consolidarea structurală și a premiului UE pentru patrimoniu, Biserica din deal a ajuns la actuala formă în decursul a mai multe secole. Construcția au fost începută în 1345, modificată în 1429 și după finisările interioare a ajuns la o formă finală în 1506.

EN : Grand Prix Europa Nostra holder awarded for restoration and structural consolidation and EU Prize for Heritage, Church on the Hill has reached its current form over many centuries . Construction was started in 1345 , amended in 1429 and after interior finishes reached final form in 1506.

Scara acoperită/Student Stares

RO : Scara acoperită sau Scara școlarilor; cu 300 de trepte a fost construită în anul 1642. A fost acoperită pentru protejarea copiilor, care urmau această cale spre liceului J. Haltrich. În urma modificărilor din 1849, au rămas doar 175 de trepte.

EN : The roofed student stare was built in 1642. Then it had 300 stairs and it was roofed to protect the in J. Haltrich school going children. After the modification works of 1849 remained only 175 stair.

Biserica Leproșilor/Lazar’s Church

RO : Biserica din fostul cartier Siechhof al orașului Sighișoara a fost construită probabil în secolul al XVI-lea. Amplasată în orasul de jos, în afara zidului de apărare, pe malul Târnavei, a făcut parte dintr-un complex format din școală, casa învățătorului și spital pentru leproși, motiv pentru care a fost cunoscută sub denumirea Biserica Leproșilor.

EN : Church of Sighisoara Siechhof former district was probably built in the sixteenth century. Located in the lower city, outside the wall of defense Târnavei bank, was part of a complex of school, home and hospital teacher for lepers, which is why he was known as the Church of Lepers.

Casa Vlad Dracul/Vlad Dracul house

RO : În Piața Turnului Sfatului se află Casa Vlad Dracul, în care se presupune ca s-a născut Vlad Țepes, numit Dracula. Fiul voievodului Țării Românești Vlad Dracu a fost renumit pentru pedepsele exemplare aplicate adversarilor săi, de unde s-a născut și legenda Dracula. Vlad Țepeș zis Dracula s-a născut în anul 1431.

EN : The ancient house of the Vlad Dracul family is situated on the Council tower square in what after the assumptions the dreadful Vlad Tepes born. The son of an ancient imperator of Tara Romaneasca was well-known for his cruel executions through what he disposed of his enemies. From this born the world-wild known legend of Dracula.

Biserica Mănăstirii/Cloister Church

RO : Biserica Mănăstirii se află în vecinătatea Turnului cu ceas și a aparținut Mănăstirii dominicane construită în secolul XIII și demolată la sfârșitul secolului XIX. În locul ei a fost construit Consiliului Municipal. Din fosta mănăstire se mai conservă doar un coridor pe latura nordică. Forma actuală a bisericii datează din anul 1677. Lăcașul, construit în stil gotic are trei nave de înăltimi egale. Dimensiunile bisericii ating 44,5 m lungime și 12,6 m lățime.

EN : Church Monastery is located near the Clock Tower and belonged to the Dominican monastery built in the thirteenth century and demolished in the late nineteenth century . In its place was built the Municipal Council . From the monastery is only conserves a corridor on the north side . The current form of the church dates from 1677 . Abode , built in Gothic style has three naves of equal height . Church size reached 44.5 m long and 12.6 m wide.

Casa Venețiană/Venetian House

RO : Casa Venețiană, numită astfel după aspectul exterior al ferestrelor a fost construită probabil la începutul secolului XVII. Acest aspect, adică stilul neogotic a apărut în secolul XIX, deodată cu modernizarea clădirii. Cel mai însemnat locuitor al casei a fost primarului cetății, Stephanus Mann, a cărui piatră funerară poate fi văzută în Biserica din Deal.

EN : Venetian House, named after the appearance of the windows was probably built in the early seventeenth century. This aspect, is Gothic style emerged in the nineteenth century, once the modernization of the building. The most notable resident of the house was the city mayor, Stephanus Mann, whose tomb can be seen in Church Hill.

Casa cu Cerb/House with Stag

RO : Casa cu aspectul cel mai mai aproape de înfățișarea originală Casa cu Cerb, a fost construită probabil în secolul XVII, și denumită astfel după capul de cerb fixat pe colțul clădirii. Este o construcție specifică Renașterii transilvănene, frumos restaurată în perioada 1988-2001.

EN : House closer look at the original appearance Deer house was probably built in the seventeenth century, and named after the deer head mounted on the corner building. It is a specific construct Transylvanian Renaissance beautifully restored during 1988-2001.

Source : http://www.welcometoromania.ro

 

casaotto